(1)
Toman, P.; Menšík, M.; Pfleger, J. Transport náboje V π-konjugovaných polymerních polovodičích. Chem. Listy 2020, 114, 729-736.