(1)
Dvořáková Ruskayová, P.; Tocháčková, A.; Šilhan, M. Koelektrolýza Jako nástroj Pro výrobu hodnotných chemických látek. Chem. Listy 2021, 115, 134-137.