(1)
Skřehot, P. A.; Marek, J.; Ptáčková, V. Nové Legislativní změny týkající Se nakládání S nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi. Chem. Listy 2021, 115, 158-160.