(1)
Novotný, J.; Svobodová, B.; Jelínková, A.; Karamonová, L. Faktory Virulence Bakterií Rodu Cronobacter. Chem. Listy 2021, 115, 166-170.