(1)
Dyntar, J.; Lachman, J.; Menčíková, A.; Botek, M. Využití Dynamické Simulace při plánování a rozvrhování V dodavatelském řetězci těžby a zpracování Ropy. Chem. Listy 2021, 115, 188-194.