(1)
Lovecká, P. Úloha a význam Mikroorganismů V životě člověka – můžeme žít Bez Nich?. Chem. Listy 2021, 115, 391-392.