(1)
Staf, M.; Miklová, B. Fluidní Aparatura Pro Vysokoteplotní Sorpci Oxidu uhličitého. Chem. Listy 2021, 115, 441-446.