(1)
Čiháková, P.; Zuzáková, J.; Říhová Ambrožová, J. Využití nanočástic stříbra při úpravě, čištění a Recyklaci Vod. Chem. Listy 2022, 116, 119-128.