(1)
Podešva, J.; Dušková Smrčková, M.; Trhlíková, O. Role derivátů Hydantoinu při syntéze polyaspartátů. Chem. Listy 2022, 116, 215-222.