(1)
Švábenská, E.; Roupcová, P. Skryté nebezpečí otěrových částic. Chem. Listy 2022, 116, 228-234.