(1)
Timkina, E.; Maťátková, O.; Kolouchová, I. Odolnost Na ionizující záření U zástupců Kmene Actinobacteria. Chem. Listy 2022, 116, 235-241.