(1)
Holý, P. O českých názvech Prvků a Jejich značkách. Chem. Listy 2022, 116, 242-253.