(1)
Holý, P. Česko Má Nový Surovinový Poklad. Chem. Listy 2022, 116, 257-258.