(1)
Mittnerová, A. Mezinárodní Mobility vědecko-výzkumných pracovníků, Nové podpůrné nástroje Na VŠCHT Praha. Chem. Listy 2022, 116, 259-261.