(1)
Gerhardtová, I.; Sokol, J.; Maliarová, M.; Martinka, N.; Jankech, T. Stanovenie biogénnych amínov Vo vzorkách potravín a nápojov. Chem. Listy 2022, 116, 528-535.