(1)
Ciahotný, K.; Wanner, J. Historie Fakulty Technologie Ochrany prostředí VŠCHT Praha. Chem. Listy 2022, 116, 581-588.