(1)
Káš, J. 70 Let Samostatné Vysoké školy Chemicko-Technologické V Praze. Chem. Listy 2022, 116, 589-591.