(1)
Kolská, Z. Za Co vděčím VŠCHT Praha? 35 Let spolupráce V Oblasti odhadových Metod a přípravy a Charakterizace nanostrukturovaných materiálů: Článek Je věnován 70. výročí založení Vysoké školy Chemicko-Technologické V Praze a mému 35. Výročí Vstupu Na půdu VŠCHT. Chem. Listy 2022, 116, 607-613.