(1)
Novák, M. Stručný nástin vývoje chemického názvosloví. Chem. Listy 2022, 116, 617-625.