(1)
Řápková, R.; Drašar, P. Funkcionáři Československé a České společnosti Chemické Po Roce 1965. Chem. Listy 2022, 116, 631-637.