(1)
Hamalová, K.; Kolská, Z. Membrány Se smíšenou Matricí Pro záchyt Oxidu uhličitého. Chem. Listy 2022, 116, 672-680.