(1)
Dvořák, P.; Vyskočil, V. Netradiční Filmové Elektrody Ve Voltametrické a ampérometrické analýze organických sloučenin. Chem. Listy 2023, 117, 3-12.