(1)
Chomaničová, K.; Husár, Štefan; Sýkorová, M.; Birošíková, K.; Vladovičová, B. Vývoj matricových Tabliet S predĺženým uvoľňovaním Pramipexolu. Chem. Listy 2023, 117, 17-22.