(1)
Hagarová, I.; Nemček, L. Detailnejší pohľad Na extrakčné Postupy Vhodné Na separáciu nanočastíc Zlata Z environmentálnych vôd. Chem. Listy 2023, 117, 138-146.