(1)
Čáková, D.; Jelenová, N.; Viktorová, J. Využití reportérových Testů při sledování buněčného Stresu a Toxicity. Chem. Listy 2023, 117, 487-494.