(1)
Borská, K.; Danko, M.; Mosnáček, J. Fotodegradácia a Fotochemické sieťovanie Polylaktidu. Chem. Listy 2014, 108, 1030-1039.