(1)
Obsah čísla a tiráž. Chem. Listy 2023, 117, 715-716.