(1)
Chalupa, R.; Nesměrák, K. Chemofobie, veřejný Obraz Chemie a Co S tím. Chem. Listy 2014, 108, 995-1000.