(1)
Drašar, P. Chemické vzdělání. Chem. Listy 2003, 97, 1051.