(1)
Fleischhackerová, A.; Farkaš, P.; Bystrický, S. Glykokonjugované vakcíny. Chem. Listy 2014, 108, 120-126.