(1)
Pšeničnaja, O.; Kotíková, Z.; Hejtmánková, A.; Lachman, J.; Pivec, V.; Střalková, R.; Dědina, M. Využití Metody UHPLC-ESI/MS/MS Pro Stanovení polyfenolických látek Typu Stilbenů. Chem. Listy 2017, 111, 381-387.