(1)
Gašparcová, T.; Gáper, J.; Pristaš, P.; Kvasnová, S.; Gáperová, S. Porovnanie ITS-PCR-RFLP a MALDI TOF MS metód Pri identifikácii Drevoznehodnocujúcich Húb Z Rodu Ganoderma. Chem. Listy 2017, 111, 388-391.