(1)
Krejčová, S.; Doušová, B.; Kadlecová, R. Studium Kontaminace Zdrojů Pitné Vody Selenem V Obci Suchomasty (CHKO Český Kras). Chem. Listy 2013, 107, 219-222.