(1)
Lošťáková, H.; Jelínková, M.; Vlčková, V. Prospěšnost nástrojů Integrace výrobců chemických Produktů Se zákazníky Pro posilování vzájemných Vztahů. Chem. Listy 2017, 111, 404-409.