(1)
Dušek, L.; Vystrčilová, B.; Novotný, L. Oxidovadla Na bázi Chloru při úpravě odpadních Vod nepřímou Elektrooxidací. Chem. Listy 2012, 106, 1054-1060.