(1)
Štěpánková, K.; Šimáková, A.; Milde, D. Speciace anorganického Arsenu V Matrici živočišného původu Metodami SPE-HG-AAS a HPLC-ICP-MS. Chem. Listy 2012, 106, 1061-1066.