(1)
Taraba, B.; Veselá, P. Imobilizace olovnatých Iontů Na Uhlí – Termodynamický Pohled. Chem. Listy 2012, 106, 1081-1085.