(1)
Kobera, L.; Urbanová, M.; Brus, J. Více-Kvantová NMR Spektroskopie pevného Stavu: Způsob, Jak nahlédnout Do Struktury anorganických materiálů. Chem. Listy 2012, 106, 802-808.