(1)
Káňa, J.; Chudoba, J.; Šimáček, P.; Pospíšil, M. Stanovení stopových Koncentrací FAME V leteckém Petroleji. Chem. Listy 2012, 106, 665-671.