(1)
Řezanka, M.; Řezanka, P.; Míka, L.; Perlíková, P.; Berka, K. Korespondenční seminář Inspirovaný Chemickou Tematikou (KSICHT). Chem. Listy 2012, 106, 319-322.