Brabcová, I., Šatínský, D., & Solich, P. (2011). HPLC stanovení noradrenalinu v infuzních roztocích. Chemické Listy, 105(11), 864–868. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1030