Novák, F., & Hrabal, R. (2011). Kvantitativní 13C NMR spektroskopie huminových látek. Chemické Listy, 105(10), 752–760. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1040