Havelcová, M., Mizera, J., Machovič, V., Přibyl, O., Borecká, L., & Krausová, I. (2011). Sorbenty na bázi huminových látek a chitosanu. Chemické Listy, 105(12), 913–917. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1058