Jarošová, M., Sulovský, P., & Milde, D. (2016). Současný stav a perspektivy spojení laserové ablace s hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem v geochemii. Chemické Listy, 110(11), 769–778. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/136