Mikulajová, A., Takácsová, M., Alexy, P., & Brindzová, L. (2007). Optimization of Extraction of Phenolic Compounds from Buckwheat Based on an Experimental Design Method. Chemické Listy, 101(7). Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1773