Šulc, M., Lachman, J., Hamouz, K., Orsák, M., Dvořák, P., & Horáčková, V. (2007). Selection and Evaluation of Methods for Determination of Antioxidant Activity of Purple- and Red-Fleshed Potato Varieties. Chemické Listy, 101(7). Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1776