Petrů, J., & Zámostný, P. (2016). Uhlovodíková frakce C4 jako surovina pro ethylenovou pyrolýzu. Chemické Listy, 110(4), 239–248. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/199