Holická, M., Vysloužil, J., Kubová, K., Muselík, J., & Vetchý, D. (2019). Syntetické biodegradovatelné polymery pro parenterální aplikaci léčiv. Chemické Listy, 113(6), 364–372. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3380