Jindrová, Z., Hanusová, Z., & Holada, K. (2015). Proteasami aktivované receptory: aktivace, inhibice a farmaceutický význam. Chemické Listy, 109(7), 507–514. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/343