Ďurovcová, I., Špačková, J., Holubová, Ľ., Kyzek, S., Gálová, E., & Ševčovičová, A. (2020). Ohrozuje environmentálny polutant bisfenol a zdravie človeka?. Chemické Listy, 114(4), 265–270. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3584